Op deze pagina de beken in Son.

 


De Breugelse Beek 

 

Het riviertje ontstaat ten oosten  van Breugel uit een aantal afwateringssloten, stroomt in zuidwestelijke richting en komt na een tweetal kilometers  in de Dommel.

De Breugelse Beek stroomt hier in De Dommel


De Sonse Heideloop

 

De Sonse Heideloop begint op 100 meter van het Wilhelminakanaal aan de rand van Rendac  (verwerkingsbedrijf van kadavers).

Vervolgens  naar de Bestseweg en langs en onder de A50  door. Bij Sonniuswijk loopt de beek onder de Bestseweg en stroomt tenslotte in De Dommel.

Het water in de beek, die hier door de Sonse Heide loopt, is verre van helder.

Op de volgende foto's stroomt de beek eerst aan de rand van Son, langs de A50 en gaat dan via Sonniuswijk naar De Dommel.


De Herpenbeek

De Herpenbeek ligt in buurtschap De Driehoek in Son en komt uit in De Dommel

Voor de uitbreiding van het stedelijk gebied van Eindhoven ontsprong de Herpenbeek op de hogere gronden tussen Son en Woensel, nabij de gehuchten Den Heuvel en Esp om bij het gehucht Driehoek uit te monden in de rivier 

Twee details van kaarten, waarop de Herpenbeek en ook de Breugelse Beek te zien zijn.

Een kaart is van het einde van de 19e eeuw en de andere is van het einde van de 20e eeuw.