DE TONGELREEP

 

De Tongelreep is een zijriviertje van de Dommel, dat in België ontspringt op het Kempisch Plateau.  Gedurende haar 25 km op Belgische grondgebied heet het riviertje Warmbeek. De Warmbeek loopt vanaf haar oorsprong pal in noordelijke richting ongeveer parallel met de Dommel. Over de rijksgrens in Nederland is de beek een breder riviertje geworden en wordt het Tongelreep genoemd. 

De Tongelreep stroomt onder meer langs de Achelse Kluis, gaat aan de oostkant van Valkenswaard naar  Aalst en komt bij Motel Eindhoven,  de stad binnen.

De rivier gaat door de Genneper Parken  om tenslotte in het Dommelplantsoen  in de Dommel uit te komen.

De onderstaande foto's laten de Tongelreep zien ten zuiden van Aalst

Naast Eeckenrode tennisvelden is er een mooi en nat wandelgebied.

De rivier slingert tussen de tennis-, hockey en voetbalvelden richting zwembad De Tongelreep.

De Tongelreep loopt door de Genneper parken met het Prehistorisch Dorp  en gaat door een waterpartij " De Vleut", dat als slibvang fungeert.

Voor een hapje en drankje is er het Genneperparken paviljoen met midgetgolf.